Cần người dựng lại server của game này. Nguồn đã có sẵn. *LH: 0935463121 - FB:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]