Em cần các cao nhân giúp em là phần ô lịch sử khi mình gõ ví dụ 4 5 6 nó tự động trả về hình ảnh tương ứng số ở ô kết quả
Có cao nhân nào giúp em cái


 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]