mn chỉ giúp fix lỗi hiển thị và hiệu ứng với ạ, sv có sẵn chứ không thêm

1 pet không hiển thị chỉ thấy ở mini map
2 hiệu ứng ô vuông ở chân pet do thiếu Effect hay gì ạ

 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]