[Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  báo cáo một bài viết.

Lý do:
lời lẽ xúc phạm
Bài gửi:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
Diễn đàn: JX Mobile
Gửi tới nguời quản lý: vkpham

Gửi bởi:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
Nội dung gốc:
Quote Nguyên văn bởi toandaik  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
ko có thuê lic gs tàu khựa k chạy đc đâu, khỏi tải mất công
Thằng óc bò này bán game lỗi mà file nó đem
pack lại k sửa được cũng không đưa tool hỏi tới nó nó chặn tin nhắn ae cẩn thận thằng toandaik