Bạn nào biết hàm login và loguot game chỉ cho mình với. Mình muốn tạo 1 cái plugin auto login và logout.