Bộ source đã từng online, fanpage: fb.com/volamhuyenthietkiem
Thông tin:
- Auto full chức năng.
- Ủy thác, bán hàng rời mạng.
- Ẩn hiện game
- Các tính năng cơ bản của sơn hà xã tắt đã xong: Dã tẩu, tống kim, phong lăng, liên đấu, vượt ải, quả huy hoàng, hoa đăng.
- FULL BỘ SOURCE GIÁ 5 tr bán nghỉ. Liên hệ skype:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]