THÔNG TIN SERVER OPEN GAME

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 0 lần rs - 300lv - 20000 point - 2 tỷ zen

• Website:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
• Tài khoản:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
• Fanpage:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
• Version : 7.0 New Wing 4 + New Wing 5+ New Wing 6
• **m Máy Chủ : Free
• Exp : 1999x
• Drop : 50%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : ICM


♥ Khái Quát...


 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  ( Test Lai )
THÔNG TIN SERVER OPEN GAME

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 0 lần rs - 300lv - 20000 point - 2 tỷ zen

• Website:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
• Tài khoản:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
• Fanpage:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
• Version : 7.0 New Wing 4 + New Wing 5+ New Wing 6
• **m Máy Chủ : Free
• Exp : 1999x
• Drop : 50%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : ICM


♥ Khái Quát...


 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  ( Test Lai )

Diễn đàn thảo luận CLBGAMEVIET.COM - http://clbgameviet.com