SERVER MỚI THẾ GIỚI - HERO-MU
 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 


MU Keep Point 2018


Alpha Test Game 09h00 - 14/2/2018
Open Chính thức 1h00 - 16/2/2018

THÔNG TIN SERVER OPEN GAME

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 5 lần rs - 400 lv - 20000 point - 2 tỷ zen

•...

 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
SERVER MỚI THẾ GIỚI - HERO-MU
 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 


MU Keep Point 2018


Alpha Test Game 09h00 - 14/2/2018
Open Chính thức 1h00 - 16/2/2018

THÔNG TIN SERVER OPEN GAME

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 5 lần rs - 400 lv - 20000 point - 2 tỷ zen

•...

 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 

Diễn đàn thảo luận CLBGAMEVIET.COM - http://clbgameviet.com