Da lấy từ League of Legends, do tôi biên soạn, hy vọng bạn thích nó  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] ...
Da lấy từ League of Legends, do tôi biên soạn, hy vọng bạn thích nó
 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
Ảnh đính kèmDiễn đàn thảo luận CLBGAMEVIET.COM - http://clbgameviet.com