Link Sever :  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
Link Xampp (Cho Thanh niên Ngáo Đá - Giải nén chạy Xampp --> Chạy Sever):  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
Link htdocs ( Cho Thanh niên Nghiêm Túc - Giải nén ném vào xampp ):  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
Một số lệnh chơi game :
- Thêm bạc: yinliang xxxx
- Thêm vàng: yuanbao xxxx
- Lên Vip : additem 13103 100
- Thêm vàng khóa : bindyuanbao xxxx
Chú ý : xxx = số lượng.
+ Chạy Sever:
- Ném htdocs vô xampp bật : Apache và MySQL nên.
- Vô TSQG : Chạy 1, 2 -->  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  --> Đăng ký Vào Game.
Một vài Hình ảnh :
 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 

 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
nguồn : clbgamesvn