Anh em xem ảnh này có nên chấp nhận con Ch.Ó này ko?
Cắn linh tinh
Nó tuổi gì mà đòi làm trọn đời

Cho anh em ý kiến