[Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  has reported a post.

Reason:
lỗi thanks. thanks không đươc, kiểm tra lại giùm
Post:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
Forum: Releases
Assigned Moderators: vkpham

Posted by:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
Original Content:
Web chay trên linux

 ** Nội dung ẩn: Thanks để xem nội dung ** 


Web Chạy trên Win

 ** Nội dung ẩn: Thanks để xem nội dung ** Tự timg hiểu config nha. Ai làm DC thì chỉ các newbi lại.