Các bạn cho mình hỏi ai làm kiếm thế có spr NPC này k ạ mình có view hết các spr npc nhưng k ra
Nếu k phải của kiếm thế có ai làm game hay chơi game nào thấy npc này chưa vậy ạ